เรื่องของ“ แป้งเด็ก ”ที่คุณแม่ควรรู้ภัยมืดต่อลูกน้อยที่ควรระวัง

PATENTS

European

Patent No.: EP 2 067 466 B1
Cosmetic and/or dermatological powder
comprising modified starch.

ReisCare Baby Powder Extra Mild

Patent No.: US 9,050,355 B2
Method for Producing Cosmetic
and/or Dermatological Powder

Thailand

Petty Patent No.: 0603000089
Method for Producing Cosmetic
and/or Dermatological Powder