เรื่องของ“ แป้งเด็ก ”ที่คุณแม่ควรรู้ภัยมืดต่อลูกน้อยที่ควรระวัง

ERAWAN BRAND

ข้าว เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทย และคือพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของ
บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด เช่นกัน  ก็เพราะข้าวนี้เองบริษัทฯ จึงได้ถือกำเนิดขึ้น
โดยการนำข้าวมาแปรรูปเป็น ผลิตภัณฑ์ข้าวต่างๆ เช่น เส้นหมี่ ก๋วยเตี๋ยว แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว และอื่นๆ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของข้าวในประเทศไทย จึงมุ่งมั่นที่จะวิจัยถึงความเป็นไปได้ต่างๆ
ที่จะนำวัตถุดิบซึ่งมีอย่างอุดมสมบูรณ์ในประเทศของเรานี้ มาทำให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุด
ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์จากข้าวต่างๆ ที่เพิ่มมูลค่าจากเมล็ดข้าวเจ้า และเมล็ดข้าวเหนียวหลากหลายสายพันธุ์
ที่ปลูกขึ้นในประเทศไทย  ถูกนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพระดับพรีเมียม ซึ่งเป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือจาก
ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศมาอย่างยาวนาน  ผ่านกระบวนการผลิต การตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยทุกขั้นตอนในระดับมาตรฐานสากล ผลิตภัณฑ์ข้าว “ตราช้างสามเศียร” เหมาะสำหรับ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหารและขนมนานาชนิด  รวมถึงผู้บริโภคในครัวเรือน
จึงมั่นใจได้ในคุณภาพและความปลอดภัย

 

Rice is not only one of the most economically vital crops of Thailand, but it is also the fundamental ingredient
in Cho Heng Rice Vermicelli Factory Co., Ltd. We have been steadily progressing in our field
by taking simple rice and transforming it into a wide variety of products.

“ERAWAN” brand rice products are made from Thailand’s select premium-graded rice and glutinous rice.
Our products include

Rice flour

Rice starch

Rice vermicelli

Ready-made confectionery flour

Glutinous rice flour

Glutinous rice starch

Rice stick

Pharmaceutical grade modified rice starch, etc.

Mixed flour

Modified rice starch

Rice noodles

Recognizing the premier of role of rice in the life of Thailand, we are determined to incessantly
exploring new possibilities for utilizing this abundant raw material in the form of various
value-added rice derivative products.

บริษัทโรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด เป็นผู้นำด้านการผลิตและการส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวของประเทศ
ด้วยขั้นตอนการผลิตที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอันทันสมัย
และด้วยการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนการผลิต
เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตลอดจนถึงการส่งมอบสินค้าถึงลูกค้า

 

เพื่อเป็นเครื่องยืนยันการรับประกันคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและผู้บริโภค
บริษัทโรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ยังให้ความสำคัญต่อการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว
จึงได้จัดตั้งฝ่ายวิจัยและพัฒนา  โดยมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านงานวิจัย ห้องปฏิบัติการและห้องทดลองที่ได้มาตรฐานสากล
รวมถึงคัดสรรเครื่องมือและอุปกรณ์อันทันสมัยเพื่อวิจัยและค้นคว้าหาวิธีการ เพื่อเพิ่มประโยชน์และมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากข้าว อีกทั้งปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในแง่
วัตถุประสงค์การใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบ และเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆ

 

 

Our corporate philosophy places the first priority on quality and safety. Premium raw material sourcing,
meticulous raw material and finished product inspection, product safety and traceability,
as well as strict quality control, are top priorities of our operation and management.
All rice products meet the highest standards for product safety, quality and occupational safety, health and
environmental standards. Household users, industrial users, and general public can always be
confident in consistently high quality, safety and hygiene of
“ERAWAN” brand rice products.

Cho Heng Rice  Vermicelli Factory Co., Ltd. values the benefits resulting from research and development
efforts made on rice. Empowered by skillful and knowledgeable human resources,
the company’s both QC and R&D departments are equipped with advanced and modern devices
for inspection, testing and experiments. The pursuit of better technique to improve
the quality of current and conventional products is our duty.
All these and more are our commitment to customers and users of our products.

Our products are tested in modern laboratories using global standard methods and appropriate technologies
against the ever-changing requirements. Advanced technology and safety control mechanism in production
and operation ensure consumers of the best rice products that we can offer.

AFFILIATED COMPANIES

Erawan Pharmaceutical Research and Laboratories Co., Ltd.
Erawan Intertech Co., Ltd.
Nurture Care Co., Ltd.

AWARDS & ACHIEVEMENTS

GMP
HACCP
HALAL
HAL-Q
ISO 9001
ISO 14001
ISO 22000
FSSC 22000
ISO 17025
OHSAS/TIS 18001

OUR CUSTOMERS

America

USA, Canada, Panama, Peru

Europe

France, United Kingdom,
Netherlands, Italy, Belgium,
Germany, Sweden

Asia

China, Hong Kong, Taiwan, Macau,
Japan, South Korea, Brunei,
Indonesia, Laos, Malaysia,
Philippines, Singapore, Vietnam

Africa

South Africa, Nigeria

Oceania

Australia, New Zealand,
Mariana Islands,
New Caledonia

Middle East United Arab Emirates